Hvad er hypnoterapi og hypnose?

 

Sådan defineres hypnoterapi

Hypnoterapi også kaldet hypnoseterapi (terapi og hypnose) er en terapiform, hvor en terapeutisk samtale -her psykoterapeutisk samtale -suppleres med hypnoseteknikker for at skabe en ønsket positiv forandring i klienten.

Det særlige ved hypnoterapi er, at terapeuten arbejder teurapeutisk forud for hypnosen samt under hypnose. Under hypnose er klienten i en afslappet trancetilstand, som minder om en meditativ tilstand, hvor vantetænkning er sat på pause. Hypnose er en tilstand af dyb fokuseret opmærksomhed, som også medvirker at sindet har en øget modtagelighed for den forandring, du ønsker. Fra forskning ved vi også, at når man er i hypnose, skifter hjernen væk fra mønstre vi bruger i dagligdagen (beta & gamma), over til mønstre som er præget af alfa theta. Hypnoterapi er dermed særdeles effektivt til at ændre dybereliggende vaner, adfærdsmønstre, tanker og følelser.

Læs her hvad The American Psychological Association konkluderer om effektiv hypnoterapi: https://www.apa.org/monitor/2011/01/hypnosis

Hvad er hypnose?

Hypnose er en indadvendt tilstand, hvor du vil opleve, at du ikke er ligeså opmærksom på omgivelserne, men hvor du kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som du normalt ikke er i kontakt med. Hvis man skulle sammenligne hypnose med noget mere alment kendt, så er det en form for guidet meditation.

Hypnose og trance betragtes ofte identiske. Trance er en tilstand, man kommer i flere gange om dagen; mellem søvn og vågen tilstand. Faktisk går vi ind og ud af trance flere gange om dagen; vi er bare ikke helt bevidste om det. Du kender måske det at gøre noget pr. automatik eller ”falde i staver”– det er lidt som den trancetilstand i hypnosen, og det er her, hvor det ubevidste sind er mest modtagelig for at lave en forandring.

Ved anvendelse af hypnose kan du opnå langt større effekt, end hvis du bevidst sætter dig et mål eller tager en anden form for beslutning. Grunden hertil er, at beslutninger og ønskerne om forandring bliver implementeret på et ubevidst plan. Det bliver hermed langt mere effektivt end med viljestyrke alene.

Da ca. 90% af vores handlinger og vaner styres af det ubevidste sind, er hypnose en effektiv metode til omprogrammere dit ubevidste sind, og dermed tiltrække dig det du ønsker.

Kontakt mig i dag 

10 + 13 =