Selvværd & selvtillid

 • “Det indre”
 • Anerkend egen værdi & betydning som menneske – den jeg er
 • Mental & følelsesmæssigt
 • “Det ydre”
 • Tro på egne evner, færdigheder, komptencer – det jeg gør
 • Handlinger & beslutninger

Få boostet dit selvværd og din selvtillid med hypnoterapi og hypnose

Jeg oplever at mange forveksler betydningen af “selvværd” og ”selvtillid”. Hvor ”selvværd” har fokus på det indre og anerkendelse af eget værd, er “selvtillid” relateret til ens adfærd og tro på egne evner. Se kendetegnene på de to til venstre.

Hvad jeg ser hos mine klienter

I min klinik ser jeg ofte, at lavt selvværd er årsagen bag størstedelen af de udfordringer mine klienter kommer med; en dybereliggende grundfølelse af, at “jeg er ikke god nok, som jeg er” dvs. lavt selvværd. Det kan også være tilfældet, selvom de måske har høj selvtillid. 

Hypnoterapi og hypnose er særdeles effektivt til at bearbejde underliggende dynamikker og årsager til lavt selvværd, så du kan stå stærkere i dig selv og den du er eller gerne vil være.

Hypnose er også effektivt til at styrke din selvtillid, da vi i den indledende samtale vil arbejde med at fremhæve dine styrker og personlige egenskaber og den efterfølgende hypnose vil jeg give dig positive forslag til at forstærke dine eksisterende ressourcer og styrker samt finde endnu flere styrker og ressourcer frem i dig selv.

Symptomer på lavt selvværd jeg ser hos mine klienter kan være:

 

 • Dyb indre uro
 • Negativt tankemønster
 • Utrygge følelser f.eks vrede
 • Usikkerhed både i sig selv og i relation til andre 
 • Bange for at udtrykke sin mening i mindre eller større forsamlinger
 • Svært ved at træffe beslutninger
 • Bange for at sige nej 
 • Mv.

(Ung kvinde med utrygge følelser & lavt selvværd)

“Jeg er blevet bevidst om, at ”vreden” er min ven. Vreden fortæller mig, at jeg har glemt at nære ro og omsorg for mig selv. Hypnoterapien har givet en dyb indsigt i mig selv og mere tillid til, at jeg er god nok, som jeg er”

Find vej