Stress

Lær at lytte til dig selv og sæt grænser ved hjælp af hypnoterapi & hypnose

Stress er en reaktion på et fysisk eller psykisk belastning, der opleves når belastningen og kravene til en person er større end de personlige og sociale ressourcer, personen er i stand til at mobilisere. 

Stress omtales ofte negativt eller som en sygdom, men biologisk set, er stress kroppens forsøg på at håndtere de udfordringer og belastninger, vi udsættes for i hverdagen. Stress er hensigtsmæssig, når der er tale om midlertidige perioder og situationer. Ved langvarig stress kan det påvirke ens ydeevne, livskvalitet og helbred i en negativ retning. Det er derfor vigtigt, at du tager stress seriøst og reagerer hurtigt på din situation, og de symptomer du mærker.

Typisk forløb for klient med stress 

Som klient med stress i min klinik, arbejder vi med at bevidstgøre dig om din situation og årsagen til din stresssituation. Jeg vil også give dig en række værktøjer, så du bedre kan tackle og kontrollere din situation; både fysisk, mentalt og adfærdsmæssigt.

I hypnosen bliver du guidet ind i afslappet situation, hvor du kommer i kontakt med dit parasympatiske nervesystem og muligvis ubevidste stressfaktorer i dit liv. Nogen klienter mærker allerede en positiv forandring efter første session, men det kan tage tid at blive fuldstændig symptomfri alt efter hvor voldsom din stressbelastning er, de ydre forholds omstændigheder samt hvor motiveret du er for forandring. 

Jeg ser klienter med forskellige grader af stressbelastninger; både hos voksne samt børn & unge.

Forskellige symptomer på stress jeg ser hos mine klienter:

 

  • Ondt i maven/hovedet 
  • Svimmelhed,
  • Hjertebanken
  • Trykken for brystet
  • Synsforstyrrelser
  • Koncentrationsbesvær
  • Søvnproblemer, 
  • Indre uro / tankemylder 
  • Mv.

(Mor sygemeldt med stress)

“Jeg har fået mere overskud i livet til mig selv og mine børn. Jeg møder mine børn med en helt anden indsigt og ro”

Stress og det autonome nervesystem

Nervesystemet består af to dele, der arbejder tæt sammen. Den ene del har vi kontrol over: det bevidste nervesystem. Det styrer blandt andet vores bevægelser. Den andel del har vi ikke kontrol over: det ubevidste eller ”autonome” nervesystem.

Det ubevidste nervesystem arbejder alle døgnets 24 timer og styrer alle indre livsprocesser og vores adfærd i livet. Det består af to dele, der er modsatrettede og i et konstant samspil med hinanden. Det sympatiske nervesystem dominerer, når vi er vågne og aktive, og det styrer vores stressreaktioner. Det parasympatiske nervesystem dominerer, når vi sover og er i hvile. Det sørger for restitution og reparation. Når du bliver guidet ind i en hypnosetilstand, vil du komme i kontakt med dit parasympatiske nervesystem.

Den sunde stress får kroppen til at reagere på fare. Dine sanser skærpes, din ydeevne forbedres, og når udfordringerne er overstået, genskabes kroppens balance. Som en naturlig konsekvens øger det sunde stress din ydeevne og kan derfor hjælpe dig til at lave en toppræstation – når du ønsker det.

Når stresstilstanden derimod bliver langvarig, vil de processer, der normalt ruster organismen til maksimal ydeevne, fastholdes så længe, at de bliver destruktive. Desværre sker dette gradvist, uden at du nødvendigvis selv opdager det. På kort sigt nedsætter det din ydeevne og kan gøre dig træt og irritabel; på længere sigt kan det føre til alvorlige helbredsproblemer som f.eks. Angst, depression, kroniske smerter mv.

Find vej